VII. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.

A VII. számú telephely épületében kapott helyet az idősek nappali ellátása, a családsegítő szolgáltatás, családi napközi, gyermekjóléti szolgáltatás, és a házi gondozás.

Idősek nappali ellátása

Ellátottak köre: az intézményben a Gyönk közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező, saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy elsősorban idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. Az intézmény ellátja a lakcímmel nem rendelkező, de a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeket is.

Tárgyi feltételek: A nappali ellátásnak helyet adó telephely igényesen kialakított épülete Gyönk központjában található. Az épület akadálymentes, az emeletre lift visz fel, és az emeleti fürdő, WC tolókocsival megközelíthető. A földszinten tágas, világos, tévével felszerelt társalgó és étkező szolgál a napközbeni tartózkodásra. Emellett nemenkénti WC és fürdő áll az ellátottak rendelkezésére. A földszinten található a melegítő konyha, ahol az étel tálalása történik. Az emeleten vannak a pihenőszobák és az akadálymentes WC, fürdő. Az ellátottak részére mosási lehetőség biztosított.

A nappali ellátás vezetője (klubvezető): Szabóné Néth Martina

Gondozó: Schellenberger Jánosné

Elérhetősége: 74/548-055

Férőhelyek száma: 25

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30 -15.30 .

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, melyhez az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükség szerint – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Feladataink ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Ellátási terület: Gyönk, Varsád, Udvari, Miszla, Szárazd, Keszőhidegkút, Fürged, Regöly

A házi segítségnyújtás vezetője (vezető gondozó): Magyarosi Ágnes

Elérhetősége: 74/548-055

Engedélyezett ellátotti létszám: Gyönk 36 fő, Varsád: 18 fő, Udvari: 18 fő, Miszla: 9 fő, Keszőhidegkút: 9 fő, Szárazd: 18 fő, Fürged: 36 fő, Regöly: 31 fő

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Családsegítő szolgáltatás

Rendszeres, komplex családgondozással, az intézmény helyiségeiben az ügyfél személyes megjelenésével, fogadásával illetve a családgondozónak a kliens lakókörnyezetében tett családlátogatásával valósul meg. Segítő munkaformák különösen a szociális esetmunka, a szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka. Ellátási terület: Gyönk, Varsád, Udvari, Miszla, Szárazd, Keszőhidegkút, Szakadát, Diósberény, Regöly.

Családgondozóink: Teffner Józsefné és Schvarcz Veronika

Elérhetőségük: 74/448-045

Ügyfélfogadás:

Ügyfélfogadás:

Schvarcz Veronika Teffner Józsefné
Hétfő 8-16 Gyönk Szociális Központ
Petőfi u. 353.
Gyönk Szociális Központ
Petőfi u. 353.
Kedd 8-12 Szárazd, Polgármesteri Hivatal Szakadát, Idősek Klubja
13-16 Keszőhidegkút, Polgármesteri Hivatal Diósberény, Idősek Klubja
Szerda 8-16 Regöly /Gyönk kétheti váltásban Udvari, Polgármesteri Hivatal
Miszla, Orvosi rendelő
Csütörtök 8-16 Gyönk Szociális Központ
Petőfi u. 353.
Gyönk, Szociális Központ
Petőfi u. 353.
Péntek 8-12 Regöly, Idősek Klubja Varsád, Polgármesteri Hivatal

Családi napközi

A családi napközi kialakításával segítséget kívánunk nyújtani azoknak a családoknak, akik nem tudják megoldani 3 év alatti kisgyermekük, állandó, eseti vagy alkalomszerű nappali elhelyezését. Mivel településünkön nincs bölcsőde, lehetőséget szeretnénk adni a munkába visszaállni szándékozó, és GYES mellett dolgozó anyáknak kisgyermekeik napközbeni ellátására. Kisiskolás korú gyermekek dolgozó szüleinek segíteni szándékozunk az iskolai szünetek idején gyermekeik felügyeletében.

A családi napközi célja, a fent megjelölt gyermekek nappali felügyeletének, napközbeni ellátásának biztosítása. Az eltérő korú, eltérő fejlettségű és szociokultúrájú gyermekek gondozása, ápolása, az egyéni szükségleteiknek és az eltérő fejlődési ütemüknek megfelelően. Testi- lelki szükségleteinek kielégítése. Mindehhez nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot adó, szeretetteljes, derűs légkör biztosítása.

Ellátási terület: Gyönk, Varsád, Szakadát, Diósberény, Udvari, Miszla, Keszőhidegkút, Regöly.

Engedélyezett létszám: 7 fő

Családi napközi vezető: Szépné Winecker Bernadett

Gondozó: Daróczi Dóra

Nyitvatartás: hétköznapokon 6.30-tól 16.30-ig.

Elérhetőség: +36 30 / 565 8734

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Családgondozóink: Bakonyiné Wiedemann Andrea és Garan Kinga

Elérhetőségeik: 74/448-159

Ügyfélfogadás:

Bakonyiné Wiedemann Andrea Orsós Anna
Hétfő 8-16 Gyönk
Petőfi u. 353.
8-12 Diósberény, Idősek KlubjaSzakadát, Polgármesteri hivatal
Kedd 8-13 Miszla
Polgármesteri Hivatal
8-12 Szárazd
Polgármesteri Hivatal
12-16 Keszőhidegkút
Polgármesteri Hivatal
Szerda 8-13 Udvari
Polgármesteri Hivatal
8-16 Regöly
Vörösmarty u. 1.
Csütörtök 8-16 Gyönk
Petőfi u. 353.
8-16 Gyönk
Petőfi u. 353.
Péntek 8-12 Varsád
Polgármesteri Hivatal
8-12 Regöly
Vörösmarty u. 1

 

Hivatkozások

Főoldal

Székhely: Gyönk, Táncsics u. 472.

I. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Táncsics u. 473.-473/1. sz.

II. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Táncsics u. 474. sz.

III. számú telephelyen – 7072 Diósberény, Iskola u. 9.

IV.számú telephelyen – 7071 Szakadát, Fő u. 28.

V. számú telephelyen – 7086 Ozora, Hunyadi u. 64.

VI. számú telephelyen – 7086 Ozora, Hunyadi u. 58/b.

VII. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.

VIII. számú telephelyen – 7093 Értény- Barnahát puszta

IX. számú telephely – 7092 Nagykónyi, Nagy u. 10.

Dokumentációk és nyomtatványok letöltése