V. számú telephelyen – 7086 Ozora, Hunyadi u. 64.

Az V. számú telephely épületében kapott helyet az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás a településen.

Idősek nappali ellátása

Ellátottak köre: az intézményben a Ozora közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező, saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy elsősorban idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. Az intézményben ellátják a lakcímmel nem rendelkező, de a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeket is.

Tárgyi feltételek: Végleges működési engedéllyel rendelkezik. 2007-ben a szociális felzárkóztató program keretében felújítási munkák történtek. Az épületben működik az önkormányzat konyhája, amely a település minden korcsoportjának biztosít étkezési lehetőséget.

Az Idősek Klubja rendelkezik étkezővel, társalgóval, pihenőhelyiséggel. Biztosított az akadálymentes közlekedés, nemenkénti WC, fürdési lehetőség. Az ellátottak részére mosási lehetőség is adott. A helyiségek berendezése megfelelő, családias.

A nappali ellátás vezetője: Papp Lászlóné

Gondozó: Szabó Lászlóné

Elérhetősége: 74/598-029

Férőhelyek száma: 30

A klub nyitvatartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.30 – 15.30

Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, melyhez az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükség szerint – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Feladataink ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Ellátási terület: Ozora

A házi segítségnyújtás vezetője (vezető gondozó): Magyarosi Ágnes

Elérhetősége: 74/548-055

Engedélyezett ellátotti létszám: 32 fő

Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Az intézmény életével kapcsolatos további fontos információkat a Házirendben olvashatnak.

 

Hivatkozások

Főoldal

Székhely: Gyönk, Táncsics u. 472.

I. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Táncsics u. 473.-473/1. sz.

II. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Táncsics u. 474. sz.

III. számú telephelyen – 7072 Diósberény, Iskola u. 9.

IV.számú telephelyen – 7071 Szakadát, Fő u. 28.

V. számú telephelyen – 7086 Ozora, Hunyadi u. 64.

VI. számú telephelyen – 7086 Ozora, Hunyadi u. 58/b.

VII. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.

VIII. számú telephelyen – 7093 Értény- Barnahát puszta

IX. számú telephely – 7092 Nagykónyi, Nagy u. 10.

Dokumentációk és nyomtatványok letöltése