Hegyhát Integrált Szociális Intézmény honlapja - Vakbarát verzió

 

Köszöntő

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Látogatók!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket, mind intézményünk dolgozói, mind a magam nevében.

Oldalainkon intézményünk székhelyén és az egyes telephelyeken nyújtott ellátások formáival és igénybevételének lehetőségével kívánjuk megismertetni Önöket.

A személyes gondoskodás területén szerzett 63 éves tapasztalattal, rendíthetetlenül elköteleztük magunkat a szakszerűség mellett. Munkatársaink képzettek és elhívatottak a rájuk bízott feladatok ellátásában.

Remélem, hogy sok olyan információt találnak, amely felkelti érdeklődésüket intézményünk, tevékenységünk iránt. Elősegíti azon döntésüket, hogy életkorukhoz és egészségi - szellemi állapotukhoz méltó ellátási formát válasszanak.

 

Biró Kornélia, igazgató

 

Magunkról

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Tolna megye legnagyobb alap- és szakosított ellátást nyújtó intézménye.

1949. november 1-től kezdte meg működését, és ma Tamási kistérség szociális ellátásának egyik mikrotérségi központja.

 

Tulajdonos

Tulajdonos a bentlakásos intézmények esetében a Magyar állam.

Tulajdonosi jog gyakorlója: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – Szekszárd, Liszt F. tér 3.

Vagyonkezelő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Szekszárd, Szent I. tér. 11-13.

 

Fenntartója

DÁM Önkormányzati Társulás

7090 Tamási, Nyírfa sor 15.

Társulási Tanács elnöke: Várkonyi Zoltán ( Tel: 74/570-330 )

 

Elérhetőségeink

Cím:  Hegyhát Integrált Szociális Intézmény - 7064 Gyönk, Táncsics u. 472.

Telefon/fax:  74/448-350

Intézményvezető:

Biró Kornélia

Tel.: 74/548-062

E-mail: gyonkigazgato@t-online.hu

Gazdasági vezető:

Mikoly Tibor Mártonné

Tel.: 74/448-350

E-mail: szocipenzugy@t-online.hu

Szociális étkeztetés / Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Gregorné Grósz Adrienn

Tel: 74/548-005

E-mail: alapellatashiszi@gmail.com

Adószám: 15414368-2-17

Bankszámlaszám: 11746005-15414388

 

Ellátási területe az egyes ellátások esetében változó

Szociális étkeztetés: Gyönk, Ozora, Diósberény, Szakadát, Keszőhidegkút, Miszla, Udvari, Varsád, Szárazd, Regöly, Fürged, Nagykónyi

Házi segítségnyújtás: Gyönk, Ozora, Diósberény, Szakadát, Keszőhidegkút, Miszla, Udvari, Varsád, Szárazd, Regöly, Fürged, Nagykónyi

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Tamási kistérség 32 települése és Szekszárd kistérségből: Kölesd, Kistormás települések

Családsegítés: Gyönk, Ozora, Diósberény, Szakadát, Keszőhidegkút, Miszla, Udvari, Varsád, Szárazd, Regöly, Fürged

Gyermekjóléti ellátás: Gyönk, Ozora, Diósberény, Szakadát, Keszőhidegkút, Miszla, Udvari, Varsád, Szárazd, Regöly, Fürged

Idősek nappali ellátása: Gyönk, Szakadát, Diósberény, Ozora

Idősek, demens betegek és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása: elsősorban Tamási kistérség és Tolna megye egész területe

 

Az intézmény székhelye

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény - 7064 Gyönk, Táncsics u. 472.

146 férőhely: szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló- gondozó otthon

355 készülék: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Étkeztetés (Gyönk, Varsád, Udvari, Miszla, Diósberény, Szakadát, Regöly, Szárazd, Ozora, Fürged, Keszőhidegkút )

 

Az intézmény telephelyei

I. számú telephelyen - 7064 Gyönk, Táncsics u. 473.-473/1. sz.

II. számú telephelyen - 7064 Gyönk, Táncsics u. 474. sz.

III. számú telephelyen - 7072 Diósberény, Iskola u. 9.

IV.számú telephelyen - 7071 Szakadát, Fo u. 28.

V. számú telephelyen - 7086 Ozora, Hunyadi u. 64.

VI. számú telephelyen - 7086 Ozora, Hunyadi u. 58/b.

VII. számú telephelyen - 7064 Gyönk, Petofi u. 353.

VIII. számú telephelyen - 7093 Értény- Barnahát puszta

IX. számú telephely - 7092 Nagykónyi, Nagy u. 10.

 

Az intézmény célja

- A hiányzó ellátások megszervezése, a lefedettségek területi egyenlőtlenségeinek mérséklése.

- A szociális szolgáltatások olyan rendszerének létrehozása, amely összehangoltan, koordináltan működik, teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket.

- A különböző társadalmi, gazdasági adottságú településeken a szociális szolgáltatások egyenletes fejlődését biztosítsa.

 

Az intézmény feladata

- A szociális alap- és szakosított ellátások működtetése.

- Résmentes szociális védőháló kialakítása.

- Segítsen elő egy egységes „szociális szolgáltató politika” kialakítását.

- Világítson rá a mikrotérségben működő szociális ellátórendszer hiányosságaira.

- Biztosítson információkat, alapot egyéb fejlesztési programok, tervek kidolgozásához, és megvalósításához.

- Településenként egységes keretbe foglalja a szociális szolgáltatások irányait.

 

Az intézmény alapelvei

A mikrotérségi közpolitika kialakításához a döntéshozók, a szolgáltató szakemberek és a szolgáltatást igénybe vevők számára fontos alapelvek kijelölése.

Szociális biztonság: Ne forduljon elő, hogy a szükséget szenvedők ellátás nélkül maradjanak.

Relatív biztonság: Valamilyen „társadalmi kockázat” bekövetkezésekor az egyén vagy család életszínvonala ne süllyedjen túlságosan nagyon.

Prevenció: A problémák kialakulásának megelőzése. Képessé kell tenni a települések lakóit saját sorsuk alakítására. Fontosak a már hagyományszerűen megszervezett programok (pl.: falunapok), melyek a helyi közösség összetartó erejét növelik.

Korrekció: Már meglévő problémák esetén, az adott nehézségek, problémák kezelése.

Univerzalitás: A társulás útján ellátott feladatok esetében valamennyi jogosult, rászorult számára azonos minőségű szolgáltatás nyújtása.

Szelekció: A cél, hogy a települések leginkább rászorult, leghátrányosabb helyzetben levő tagjaihoz jusson el hatékonyan a segítségnyújtás.

Pozitív diszkrimináció: A leghátrányosabb helyzetben lévők részére előny nyújtása a felzárkóztatásuk céljából.

Negatív diszkrimináció: Tilos az ellátottak mindennemű megkülönböztetése!

Szubszidiaritás: Az egyén ellátása alapvetően a család felelőssége. A külső segítség akkor léphet be, ha az illető egyén vagy család minden elvárhatót megtett helyzetének javítása érdekében.

Hatásosság: A rászorultak közül mennyien jutunk hozzá a szociális szolgáltatásokhoz.

Hatékonyság: Mennyibe kerül egy ellátás, valóban azokhoz kerül-e, akik azokra rászorultak.

Kevésbé választhatóság elve: Cél a szociális ellátásoktól való függőségi helyzet kialakításának elkerülése.

Integráció elve: Lehetőség szerint mindenki saját környezetében részesüljön ellátásban (pl.: házisegítségnyújtás, idősek nappali ellátása)

Családban gondolkodás elve: A cél a család életkörülményeinek javítása.

Komplexitás elve: A lehetséges szociális ellátási módszereket együttesen vagy felváltva, egymást kiegészítve használjuk.

Felelősség megosztás elve: A társadalom minden szereplője legyen tisztába a saját felelősségével, annak összetevőivel és mértékével.

Progresszivitás elve: Az alapellátás elsődlegességének hangsúlyozása mellett progresszíven, egymásra épülő ellátórendszert működtetünk.

Egyenlő hozzáférés elve: Bármely településen élő ellátásra szoruló személy azonos feltételekkel jusson ellátáshoz.

 

Az egyes ellátások iránti igény

Az ellátási területekhez tartozó valamennyi alap- és szakosított ellátások iránti igényt az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az igénybevételi eljáráshoz szükséges kérelem és egyéb dokumentációk a honlapról letölthetők. A szükséges felvilágosítást a központban és a telephelyeken egyes ellátási formák vezetői biztosítják.

 

Hivatkozások

Székhely: Gyönk, Táncsics u. 472.

I. számú telephelyen - 7064 Gyönk, Táncsics u. 473.-473/1. sz.

II. számú telephelyen - 7064 Gyönk, Táncsics u. 474. sz.

III. számú telephelyen - 7072 Diósberény, Iskola u. 9.

IV.számú telephelyen - 7071 Szakadát, Fo u. 28.

V. számú telephelyen - 7086 Ozora, Hunyadi u. 64.

VI. számú telephelyen - 7086 Ozora, Hunyadi u. 58/b.

VII. számú telephelyen - 7064 Gyönk, Petofi u. 353.

VIII. számú telephelyen - 7093 Értény- Barnahát puszta

IX. számú telephely - 7092 Nagykónyi, Nagy u. 10.

Dokumentációk és nyomtatványok letöltése