VII. számú telephely – 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.

A VII. számú telephely épületében kapott helyet az idősek nappali ellátása, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi és a házi gondozás.

A telephely régi, felújított épülete

A telephely új épületei

Idősek nappali ellátása

Ellátottak köre: az intézményben a Gyönk közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező, saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy elsősorban idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. Az intézmény ellátja a lakcímmel nem rendelkező, de a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeket is.

Tárgyi feltételek: A nappali ellátásnak helyet adó telephely igényesen kialakított épülete Gyönk központjában található. Az épület akadálymentes, az emeletre lift visz fel, és az emeleti fürdő, WC tolókocsival megközelíthető. A földszinten tágas, világos, tévével felszerelt társalgó és étkező szolgál a napközbeni tartózkodásra. Emellett nemenkénti WC és fürdő áll az ellátottak rendelkezésére. A földszinten található a melegítő konyha, ahol az étel tálalása történik. Az emeleten vannak a pihenőszobák és az akadálymentes WC, fürdő. Az ellátottak részére mosási lehetőség biztosított.

A nappali ellátás vezetője (klubvezető): Szabóné Néth Martina

Gondozó: Schellenberger Jánosné

Elérhetősége: 74/548-055

Férőhelyek száma: 30

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 7.00 -15.30; pénteken: 7.00 – 13.30

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, melyhez az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükség szerint – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Feladataink ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Ellátási terület: Gyönk, Varsád, Udvari, Miszla, Szárazd, Keszőhidegkút, Fürged, Regöly

A házi segítségnyújtás vezetője (vezető gondozó): Bakonyiné Wiedemann Andrea

Elérhetősége: 30/905-75-69

Engedélyezett ellátotti létszám: Gyönk 36 fő, Varsád: 18 fő, Udvari: 18 fő, Miszla: 9 fő, Keszőhidegkút: 9 fő, Szárazd: 18 fő, Fürged: 36 fő, Regöly: 31 fő

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás

Rendszeres, komplex családgondozással, az intézmény helyiségeiben az ügyfél személyes megjelenésével, fogadásával illetve a családgondozónak a kliens lakókörnyezetében tett családlátogatásával valósul meg. Segítő munkaformák különösen a szociális esetmunka, a szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.Ellátási terület: Gyönk, Varsád, Udvari, Miszla, Szárazd, Keszőhidegkút, Szakadát, Diósberény, Regöly.

Családgondozóink: Lizák Zsuzsanna és Győri Tünde

Elérhetőségük: 74/448-045

Ügyfélfogadás:

Lizák Zsuzsanna Győri Tünde
Hétfő

8-12

13-15

Szakadát, Idősek Klubja

Szárazd, Polgármesteri Hivatal

8.30-12

12.30-14

Regöly, Polgármesteri Hivatal

Keszőhidegkút, Polgármesteri Hivatal

Kedd 9-12 Udvari, Polgármesteri Hivatal 7.30-14 Pári, Polgármesteri Hivatal
12.30-15.30 Miszla, Polgármesteri Hivatal
Szerda 8.30-13 Varsád, Polgármesteri Hivatal 8.30-14 Regöly, Polgármesteri Hivatal
Csütörtök 8-16 Gyönk, Szociális Központ
Petőfi u. 353.
8.30-12 Diósberény, Idősek Klubja
Péntek 8-12 Gyönk, Szociális Központ
Petőfi u. 353.
8-1200 Gyönk, Szociális Központ
Petőfi u. 353.

Családi napközi

csana00

A családi napközi kialakításával segítséget kívánunk nyújtani azoknak a családoknak, akik nem tudják megoldani 3 év alatti kisgyermekük, állandó, eseti vagy alkalomszerű nappali elhelyezését. Mivel településünkön nincs bölcsőde, lehetőséget szeretnénk adni a munkába visszaállni szándékozó, és GYES mellett dolgozó anyáknak kisgyermekeik napközbeni ellátására. Kisiskolás korú gyermekek dolgozó szüleinek segíteni szándékozunk az iskolai szünetek idején gyermekeik felügyeletében.

A családi napközi célja, a fent megjelölt gyermekek nappali felügyeletének, napközbeni ellátásának biztosítása. Az eltérő korú, eltérő fejlettségű és szociokultúrájú gyermekek gondozása, ápolása, az egyéni szükségleteiknek és az eltérő fejlődési ütemüknek megfelelően. Testi- lelki szükségleteinek kielégítése. Mindehhez nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot adó, szeretetteljes, derűs légkör biztosítása.

Ellátási terület: Gyönk, Varsád, Szakadát, Diósberény, Udvari, Miszla, Keszőhidegkút, Regöly.

Engedélyezett létszám: 7 fő

Jelenleg a szolgáltatást szünetel.