V. számú telephely: Idősek klubja – 7086 Ozora, Hunyadi u. 64.

Ozorai telephely épülete

Az V. számú telephely épületében kapott helyet az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás a településen.

Idősek nappali ellátása

Ellátottak köre: az intézményben a Ozora közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező, saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy elsősorban idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. Az intézményben ellátják a lakcímmel nem rendelkező, de a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeket is.

Tárgyi feltételek: Végleges működési engedéllyel rendelkezik. 2007-ben a szociális felzárkóztató program keretében felújítási munkák történtek. Az épületben működik az önkormányzat konyhája, amely a település minden korcsoportjának biztosít étkezési lehetőséget.

Az Idősek Klubja rendelkezik étkezővel, társalgóval, pihenőhelyiséggel. Biztosított az akadálymentes közlekedés, nemenkénti WC, fürdési lehetőség. Az ellátottak részére mosási lehetőség is adott. A helyiségek berendezése megfelelő, családias.

A nappali ellátás vezetője: Papp Lászlóné

Gondozó: Godena Istvánné

Elérhetősége: 74/598-029

Férőhelyek száma: 30

A klub nyitvatartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.30 – 15.30

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, melyhez az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükség szerint – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Feladataink ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Ellátási terület: Ozora

A házi segítségnyújtás vezetője (vezető gondozó): Bakonyiné Wiedemann Andrea

Elérhetősége: 30/905-75-69

Engedélyezett ellátotti létszám: 30 fő

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás

Rendszeres, komplex családgondozással, az intézmény helyiségeiben az ügyfél személyes megjelenésével, fogadásával illetve a családgondozónak a kliens lakókörnyezetében tett családlátogatásával valósul meg. Segítő munkaformák különösen a szociális esetmunka, a szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ellátási terület: Ozora, Fürged.

Családgondozó: Katona Veronika

Elérhetősége: 74/498-646

Ügyfélfogadás:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Ozora 8-12 8-12 8-12 8-12
Fürged 8-12

Az intézmény életével kapcsolatos további fontos információkat a Házirendben olvashatnak.