IV. számú telephely: Idősek klubja –  7071 Szakadát, Fő u. 28. 

A szakadáti telephely épülete

IV. számú telephely épületében kapott helyet az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás a településen.

Idősek nappali ellátása

Ellátottak köre: az intézményben a Szakadát közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező, saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy elsősorban idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. Az intézményben ellátják a lakcímmel nem rendelkező, de a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeket is.

Tárgyi feltételek: A nappali ellátásnak helyet adó épület a település központjában működik. Egy falusi családi ház átalakításával, nagy zöld területtel tették az ellátottak számára komfortossá. Az intézményt a közelmúltban akadálymentesítették. A társalgó és az étkező egy nagy térben került kialakításra. A társalgóban TV is elhelyezésre került. Pihenőszoba biztosított.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, itt főznek a klubtagoknak és a szociális étkezőknek is. Konyha, mosogató, tálaló áll rendelkezésre. A tisztálkodási lehetőséget nemenkénti akadálymentes fürdő, ill. WC biztosítja. A személyzet részére külön helyiségek biztosítottak.

A nappali ellátás vezetője: Takácsné Bordás Gyöngyi

Gondozó: Lőrincz Ildikó

Elérhetősége: 74/448-227

Férőhelyek száma: 30

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, melyhez az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükség szerint – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Feladataink ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Ellátási terület: Szakadát.

A házi segítségnyújtás vezetője (vezető gondozó):Bakonyiné Wiedemann Andrea

Elérhetősége: 30/905-75-69

Engedélyezett ellátotti létszám: 18 fő

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.