III. számú telephely: Idősek klubja – 7072 Diósberény, Iskola u. 9.

A diósberényi telephely épülete

A III. számú telephely épületében kapott helyet az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás a településen.

Idősek nappali ellátása:

Ellátottak köre: az intézményben a Diósberény közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező, saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy elsősorban idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. Az intézményben ellátják a lakcímmel nem rendelkező, de a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeket is.

Tárgyi feltételek: az idősek klubja épülete a 3 éves felzárkóztató program keretében az felújításra került. Az épület akadálymentes. Tágas nappali és külön étkező várja a klubtagokat. Egy tálalókonyha és egy pihenőszoba került még kialakításra. Emellet a dolgozók részére külön irodahelyiségekkel lett bővítve az eredeti épület. A fürdő és WC akadálymentes. Kultúrált környezet várja a nappali tartózkodásra és a szabadidejük hasznos eltöltésére igényt tartó ellátottakat.

A nappali ellátás vezetője: Dránovics Marianna

Gondozó: Lerch Ibolya

Elérhetősége: 74/448-799

Férőhelyek száma: 30

A klub nyitvatartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.30 – 15.30

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, melyhez az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükség szerint – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Feladataink ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Ellátási terület: Diósberény

A házi segítségnyújtás vezetője (vezető gondozó): Bakonyiné Wiedemann Andrea

Elérhetősége: 30/905-75-69

Engedélyezett ellátotti létszám: 18 fő

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.