II. számú telephely: Gyönk, Táncsics u. 474.

Az II. számú telephelyen elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt – indokolt esetben 18. életévét – betöltött személyeknek az gondozását-ápolását végzik, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható.

Az időskori demenciában szenvedők ellátását a többi ellátottól elkülönítve, az épület földszinti szobáiban oldjuk meg. Felügyeletüket, gondozásukat megfelelő létszámú ápoló-gondozóval biztosítjuk. A demens betegek számára kiszámítható, biztonságos környezetet, speciális szakápolást, mentálhigiénés ellátást, terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást biztosítjuk. A földszinti lakószobák berendezésénél törekszünk a demens betegek szükségleteit figyelembe venni: nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságos, strukturált és kiszámítható környezet kialakítására.

 • A környezetből a veszélyforrásokat eltávolítjuk, (biztonsági dugó a konnektorban, tisztítószerek elzárása, tisztálkodási eszközök felügyelettel történő használata, gyógyszerek, szúró-vágó eszközök szabadon hagyása tilos (figyelni, mert apróbb tárgyakat lenyelhetnek, stb.)
 • Gondoskodunk a megfelelő tájékozódási lehetőségekről (jó világítás, tájékozódást biztosító feliratok, stb.).
 • Irányjelzéseket készítünk, ezeket megmagyarázzuk. Kijelöljük a fő közlekedési irányokat. A helyiségekben folyó tevékenységet képpel, felirattal jelezzük.
 • Mivel nem tisztelik mások territórumait, behatolnak mások személyes tereibe, a zsúfoltság nyugtalanság kiindulópontja lehet, ezt csökkenteni próbáljuk.
 • A demens ellátottaknak is van személyes térigényük, ahová szeretnek visszatérni, ezt biztosítanunk kell.
 • Gondoskodnunk kell a biztonságos őrzésről, mivel fennáll a bolyongás lehetősége.
 • A bezártságot nem tűrik, rendszeres séta szükséges a délutáni órákban.

A telephelyen egy épületben, egy gondozási egységben folyik a gondozási munka. Az épület adaptált, akadálymentes. A fürdőszoba tusolóval ellátott, akadálymentes.

“F” épület

Az ellátottak biztonságát a nővérhívó rendszer kiépítése is szolgálja.

A táplálkozásra kiemelt figyelmet fordítunk:

 • kiegyensúlyozott étrend biztosítása (többszöri étkezés, diéta, szükség esetén pépes étrend),
 • B menü bevezetése az egészségi állapot és az életkori sajátosságok figyelembevételével
 • alacsony zajszint, semmi ne vonja el a figyelmét az evéstől, szükséges az elfogyasztott ételmennyiségi kontrollja (nem evés, mérsékelt evés),
 • megfelelő mennyiségű folyadék bevitele,
 • súlycsökkenés figyelése, szükség esetén táplálék-kiegészítők adása.

Ruházat: Az intézmény támogatja a lakók önrendelkezését abban, hogy ruházatukat maguk választhatják meg, amennyiben képesek az évszaknak megfelelő ruházat kiválasztására. Amennyiben erre önállóan nem képes, az ápoló személyzet segít az öltözködésben. A ruházatnál elsőrendű szempont az ellátott egyéniségét megőrző saját ruházat viselésének, tisztántartásának biztosítása, mely a jól felszerelt mosodában, varrodában megoldható. Azon ellátottak részére, akiknek nem megfelelő a saját ruházata, az intézmény igyekszik azt biztosítani. A telephelyről a székhely intézmény mosodájába történik a textília elszállítása és tisztítása heti rendszerességgel.

A tisztálkodás folyamatainak elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítottak. Az intézmény a lakók számára biztosítja a tisztálkodáshoz szükséges tárgyi eszközök körét a megállapodásban és a hatályos jogszabályban rögzített feltételek szerint.

A tisztálkodással járó folyamatok megfelelő ellátásához ápolási, gondozási segítségnyújtás biztosított az egyénre szabott igények és szükségletek mértéke szerint a segítő gondozás alapelveit figyelembe véve. Mindkét épületben az ellátottak részére külön akadálymentes fürdő és WC került kialakításra. Az ellátottak a fürdőt felügyelet mellett vehetik igénybe a balesetek megelőzése érdekében.

Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatásai:

 • Gyönk székhely főállású férfi-, női fodrásza a telephelyen is dolgozik, a szolgáltatásokért térítést nem kell fizetni.
 • A hozzátartozókkal való kapcsolattartást segíti elő, hogy minden ágy mellett telefonkészülék áll az ellátottak rendelkezésére

Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen a kérelmet ill. indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetbe a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Az intézmény életével kapcsolatos további fontos információkat a Házirend olvashatnak.