I. számú telephely: Gyönk, Táncsics u. 473.-473/1.

Az I. számú telephelyen elsősorban az időskori demenciában szenvedők ellátásáról gondoskodunk. Felügyeletüket, gondozásukat megfelelő létszámú ápoló-gondozóval biztosítjuk. A demens betegek számára kiszámítható, biztonságos környezetet, speciális szakápolást, mentálhigiénés ellátást, terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást biztosítjuk.

A telephelyen két épületben, egy gondozási egységben folyik a gondozási munka. Az épületek adaptáltak, akadálymentesek. A fürdőszobák egy része szintén akadálymentesítve lett, nemenként a megfelelő számú fürdő és WC biztosított. A D épületben az ellátottak biztonságát a nővérhívó rendszer kiépítése is szolgálja.

“D” épület

E épület

Férőhelyek száma: 48

D épület: 23 férőhely

E épület: 25 férőhely

A táplálkozásra kiemelt figyelmet fordítunk a demens részlegen:

kiegyensúlyozott étrend biztosítása (többszöri étkezés, diéta, szükség esetén pépes étrend),

B menü bevezetése az egészségi állapot és az életkori sajátosságok figyelembevételével

alacsony zajszint, semmi ne vonja el a figyelmét az evéstől, szükséges az elfogyasztott ételmennyiségi kontrollja (nem evés, mérsékelt evés),

megfelelő mennyiségű folyadék bevitele,

súlycsökkenés figyelése, szükség esetén táplálék-kiegészítők adása.

Ruházat: Az intézmény támogatja a lakók önrendelkezését abban, hogy ruházatukat maguk választhatják meg, amennyiben képesek az évszaknak megfelelő ruházat kiválasztására. Amennyiben erre önállóan nem képes, az ápoló személyzet segít az öltözködésben. A ruházatnál elsőrendű szempont az ellátott egyéniségét megőrző saját ruházat viselésének, tisztántartásának biztosítása, mely a jól felszerelt mosodában, varrodában megoldható. Azon ellátottak részére, akiknek nem megfelelő a saját ruházata, az intézmény igyekszik azt biztosítani. A telephelyről a székhely intézmény mosodájába történik a textília elszállítása és tisztítása heti rendszerességgel.

A tisztálkodás folyamatainak elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítottak. Az intézmény a lakók számára biztosítja a tisztálkodáshoz szükséges tárgyi eszközök körét a megállapodásban és a hatályos jogszabályban rögzített feltételek szerint.

A tisztálkodással járó folyamatok megfelelő ellátásához ápolási, gondozási segítségnyújtás biztosított az egyénre szabott igények és szükségletek mértéke szerint a segítő gondozás alapelveit figyelembe véve. Mindkét épületben az ellátottak részére külön akadálymentes fürdő és WC került kialakításra. Az ellátottak a fürdőt felügyelet mellett vehetik igénybe a balesetek megelőzése érdekében.

Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatásai:

– Gyönk székhely főállású férfi-, női fodrásza a telephelyen is dolgozik, a szolgáltatásokért térítést nem kell fizetni.

– A hozzátartozókkal való kapcsolattartást segíti elő, hogy minden ágy mellett telefonkészülék áll az ellátottak rendelkezésére

Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen a kérelmet ill. indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetbe a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Az intézmény életével kapcsolatos további fontos információkat a Házirend olvashatnak.