Pályázatok

Aktuális:

gazdálkodási ügyintéző/könyvelő

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

gazdálkodási ügyintéző / könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7064 Gyönk, Táncsics M. u. 472.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A számviteli törvényben és a helyi számviteli szabályzatban foglaltak szerint a kötelezettségvállalások könyvelő programban való rögzítése, utalványok elkészítése. A költségvetési beszámoló számszaki részeinek előkészítése, bizonylatkezelés. Nyilvántartások analitikus könyvelése, feladás főkönyvhöz. Az élelmezésvezető és pénztáros helyettesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium,
  • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
  • Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikoly Tiborné gazdasági vezető nyújt, a 74/548-005-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény címére történő megküldésével (7064 Gyönk, Táncsics M. u. 472.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 151/2017., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző/könyvelő.
  • Elektronikus úton Biró Kornélia intézményvezető részére a szocipenzugy@t-online.hu e-mail címen keresztül.
  • Személyesen: Biró Kornélia intézményvezető, Tolna megye, 7064 Gyönk, Táncsics M. u. 472.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  • www.hiszi.hu

Nyertes pályázataink:

Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések:

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2-2015-0107

melynek címe: “Tovább nő az esély”

összege: 11.129.240 Ft

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2-2014-0095

melynek címe: “Nő az esély”

összege: 9.889.208 Ft

TIOP 3.4.2-11/1

melynek címe: A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény korszerűsítése Gyönkön

összege: 179.853.650 Ft

     

Egyéb pályázatok:

Mesés nyár vár ránk 2013

Erzsébet program keretein belül: 30 fő hátrányos  helyzetű gyermek üdültetése

Önrész: 1000,- Ft /fő

Német Belügyminisztérium által kiírt pályázat számítógép beszerzés időseket gondozó intézmények ellátottai számára

Összege: 2.465,- EUR

Ebből az összegből három számítógép és tartozékai kerülnek beszerzésre a szakadáti, diósberényi és gyönki idősek nappali ellátását biztosító telephelyeinkre.